Hva er Guarantees of Origin?

Ikke hørt det før? La oss forklare raskt og enkelt. Når du stikker kontakten til støvsugeren eller ei lampe inn i stikkontakten hjemme eller på jobb, så kan ikke du vite hvor strømmen kommer fra. Strømmen fra kraftverket går inn på et felles europeisk nett – og tas ut av forbrukere og bedrifter over hele Europa.
  
Produsentene utsteder imidlertid opprinnelsesgarantier på strømmen de produserer og selger disse ved siden av. Disse kjøper tyskere og franskmenn, engelskmenn og spanjoler, private og bedrifter for å sikre seg at deres strøm er grønn. 
Hva resultatet av dette er? Jo – et resultat er at vi i Norge bruker 86% kraft som slettes ikke er grønn. Dette prøver Green Footprint nå å gjøre noe med. Vi lar deg holde opprinnelsesgarantiene til vannkraften vår i Norge. Når vi gir deg opprinnelsesgarantier på din strøm, betyr det at etterspørselen etter grønn strøm øker, og det europeiske skiftet til grønn energi går enda litt raskere. Dette kan altså du være med på!
Lurer du på mer?

For tiden kommer Green Footprints opprinnelsesgarantier fra Harpefossen kraftverk i Gudbrandsdalen.